Observatori del Sistema Alimentari

Disseny d'una proposta d'Observatori del Sistema Alimentari Metropolità de Barcelona
Peres
Subject:
Food system
Publication date:
Author:
Institut Cerdà

Estudi

Download

Description

És un projecte per generar informació i indicadors del sistema alimentari que permetin analitzar-ne la dimensió ambiental, econòmica i social, així com avaluar l'impacte de les mesures adoptades per donar suport a iniciatives en l'àmbit metropolità.

Related links
Prova: $provaURL