Treballadors afiliats a la S.S. per grans sectors (CCAE-09)

Back

Ocupació i activitat econòmica a l'àrea metropolitana de Barcelona.

Technical file card

Nombre de treballadors afiliats al Règim General de la Seguretat Social, al Règim Especial de la Mineria del Carbó i al Règim Especial de Treballadors Autònoms, per grans sectors econòmics (CCAE-09), en l'àmbit territorial de l'AMB.

Download the dataset in RDF format.

Available formats

Format Type Language Specifications File card/Link
CSV File card
Download
JSON Service
View

More infomation