Desplaçaments per motiu

Back

Nombre total diari de desplaçaments dels residents de l'AMB, en dia laborable, per tipus de mobilitat.

Technical file card

Nombre total diari de desplaçaments dels residents de l'AMB, en dia laborable, per tipus de mobilitat.

Download the dataset in RDF format.

Available formats

Format Type Language Specifications File card/Link
XLS File card
  • Catalan
Segons motiu no desagregats Download
CSV File card
Segons motiu desagregat Download
JSON Service
  • Catalan
Segons motiu desagregat View

More infomation