Localització i usos del sòl

El territori metropolità

On és i quina superfície ocupa?

before
after

L'àrea metropolitana de Barcelona ocupa una posició estratègica al sud d'Europa al bell mig del corredor mediterrani que comunica Espanya amb la resta del continent. Aquesta localització privilegiada li ha permès esdevenir l'epicentre del territori català. El seu territori comprèn els àmbits agrícoles del delta del Llobregat, les zones totalment urbanitzades del pla de Barcelona i les grans àrees verdes dels massissos del Garraf,
Collserola i la serralada de Marina.

On és i quina superfície ocupa?
A l'àrea metropolitana de Barcelona hi viuen 3.239.337 persones en un territori de 636 km2.

I està situada a Catalunya, on hi viuen 7.570.908 persones.

Com és l'aglomeració metropolitana?

L'AMB constitueix una de les regions metropolitanes més grans d'Europa
i ocupa la vuitena posició pel que fa a la població.
(Font: Eurostat: metropolitan regions. Eurostat, 2012)

Com és l'aglomeració metropolitana?

Quins són els usos del sòl

El 48 % del territori està urbanitzat i la resta està
ocupada per boscos i zones naturals i agrícoles.

before
after

Quins són els usos del sòl


Font de dades: Idescat