Cartes de serveis

L'AMB disposa de cartes de serveis aprovades pel Consell Metropolità

La carta de serveis és un document públic adreçat als usuaris i a la ciutadania en general sobre els serveis que presta una administració. Té l'objectiu de millorar la gestió dels serveis de manera contínua, en termes d'eficàcia i qualitat.

En les cartes de serveis s'informa sobre les característiques dels diferents serveis que ofereix l'organització i els compromisos de qualitat assumits en la seva prestació, així com dels drets i deures dels usuaris en relació amb aquests serveis.

El Consell Metropolità de l'AMB ha aprovat les següents cartes de serveis:

Compliment dels compromisos

Rendició de comptes 2023

Rendició de comptes 2022

Rendició de comptes 2021

Rendició de comptes 2020