Disposicions finals

Sobre la creació de la Comissió Territorial d'Urbanisme de l'àmbit metropolità de Barcelona i sobre l'autorització per al desplegament, l'execució i el compliment de la Llei

Índex