• Article 127 - Línies d'alta tensió
    Ordenances d'Edificació - Títol II. Ordenances d'aplicació a tota la zona metropolitana - Capítol 4t. Seguretat a la construcció - Secció 1a. Disposicions generals