Ordenances Metropolitanes d’Edificació

Tornar
 • Títol
  Títol II. Ordenances d'aplicació a tota la zona metropolitana
  Capítol
  Capítol 1r. Condicions d'habitabilitat
  Secció
  Secció 1a. Habitatges
  Article
  Article 76 - Desguassos

Article 76 - Desguassos


Als termes municipals amb xarxa de desguàs insuficient, els ajuntaments respectius, amb aprovació de la Corporació Metropolitana, podran imposar exigències tècniques particulars a les connexions a la xarxa de claveguerons.