Normes Urbanístiques del Pla General Metropolità

Tornar
 • Títol
  Títol II. Règim urbanístic del sòl
  Capítol
  Capítol 3r. Règim del sòl urbanitzable programat
  Secció
  Secció 2a. Zones de centres direccionals (11)
  Subsecció
  Subsecció 4a. Centre direccional Sant Cugat-Cerdanyola
  Article
  Article 101 - Delimitació de polígons

Article 101 - Delimitació de polígons


Les àrees I, II i III constituiran un únic Polígon d'actuació. Les àrees IV i V constituiran, cadascuna, un Polígon d'actuació.