Carrer de la Clota sota l'AP-7

Tornar
Xuan Yin

La nova via verda connecta els municipis de Cerdanyola del Vallès i Badia del Vallès. El camí per a vianants i bicicletes  se separa del trànsit rodat amb una cuneta verda que facilita el drenatge de l'aigua de pluja que prové del vial. A l'altra banda, el talús proper al riu permet plantar arbrat i espècies arbustives que acompanyen el traçat del camí.

Galeria d'imatges

Fitxa tècnica

Data de projecte:
Juny 2018
Data inici de l'obra:
--
Data fi de l'obra:
--
Data d'execució:
Octubre 2019
Municipi:
Cerdanyola del Vallès
Superfície:
9.387 m2
Cost:
402.298,25 €
Autors:
Mireia Monràs Beltrán (AMB)
Direcció de projecte:
Mireia Monràs Beltrán (AMB)
Direcció d'obra:
Mireia Monràs Beltrán (AMB)
Col·laboradors:
Yéssica Ramajo i Roser Garcia, Montserrat Arbiol i Albert Puigdellívol (AMB).
Contractista:
UTE Clota Cerdanyola (Dream – TALIO)

Finançament

Programa d'inversions: PSG, primera convocatòria. Àrea Metropolitana de Barcelona 75 %; Ajuntament de Cerdanyola del Vallès 25 % 

Descripció

La nova via verda connecta els municipis de Cerdanyola del Vallès i Badia del Vallès. La construcció de la vorera del carrer de la Clota fins a arribar al pont que travessa el riu Sec permet el pas segur per a vianants i bicicletes entre els dos municipis.

El camí de formigó s'adapta a la topografia existent i als elements i obstacles que hi ha en tot el recorregut (torres elèctriques, esculleres...). Com que té una amplada de 3 metres, l'encreuament entre usuaris, vianants i bicicletes és molt còmode.  Aquest traçat sempre se situa a una cota inferior a la del vial per a trànsit rodat i té un pendent transversal del 2 % cap al riu per evacuar les aigües superficials.

Entre el vial i el camí hi ha una cuneta verda amb vegetació arbustiva que facilita el drenatge de l'aigua de pluja que prové del vial. Aquest sistema permet consolidar la vegetació, generar una barrera de protecció i un filtre visual entre el vial i camí. També en els espais singulars del recorregut es col·loca puntualment mobiliari urbà per establir zones d'estada i de descans. 

A l'altra banda del camí, la més propera al riu, s'aprofita el desnivell del talús per plantar-hi arbres de ribera en les parts més baixes. D'aquesta manera es conformen diferents estrats de vegetació en funció dels diferents graus d'humitat definits per la topografia i la proximitat al riu.

Les actuacions que s'han fet milloren la qualitat de l'espai d'aquest tram del recorregut amb un ús social consolidat mitjançant materials i tècniques pròpies del lloc, mantenint sempre la identitat de l'espai fluvial.

Prova: $provaURL