Carrer de la Clota sota l'AP-7

Volver
Xuan Yin

La nova via verda connecta els municipis de Cerdanyola del Vallès i Badia del Vallès. El camí per a vianants i bicicletes  se separa del trànsit rodat amb una cuneta verda que facilita el drenatge de l'aigua de pluja que prové del vial. A l'altra banda, el talús proper al riu permet plantar arbrat i espècies arbustives que acompanyen el traçat del camí.

Galería de imágenes

Ficha técnica

Fecha del proyecto:
Junio 2018
Data inicio de la obra:
--
Data fin de la obra:
--
Fecha de ejecución:
Octubre 2019
Municipio:
Cerdanyola del Vallès
Superficie:
9.387 m2
Coste:
402.298,25 €
Autores:
Mireia Monràs Beltrán (AMB)
Dirección de proyecto:
Mireia Monràs Beltrán (AMB)
Dirección de obra:
Mireia Monràs Beltrán (AMB)
Colaboradores:
Yéssica Ramajo i Roser Garcia, Montserrat Arbiol i Albert Puigdellívol (AMB).
Contratista:
UTE Clota Cerdanyola (Dream – TALIO)

Financiación

Programa d'inversions: PSG, primera convocatòria. Àrea Metropolitana de Barcelona 75 %; Ajuntament de Cerdanyola del Vallès 25 % 

Descripción

La nova via verda connecta els municipis de Cerdanyola del Vallès i Badia del Vallès. La construcció de la vorera del carrer de la Clota fins a arribar al pont que travessa el riu Sec permet el pas segur per a vianants i bicicletes entre els dos municipis.

El camí de formigó s'adapta a la topografia existent i als elements i obstacles que hi ha en tot el recorregut (torres elèctriques, esculleres...). Com que té una amplada de 3 metres, l'encreuament entre usuaris, vianants i bicicletes és molt còmode.  Aquest traçat sempre se situa a una cota inferior a la del vial per a trànsit rodat i té un pendent transversal del 2 % cap al riu per evacuar les aigües superficials.

Entre el vial i el camí hi ha una cuneta verda amb vegetació arbustiva que facilita el drenatge de l'aigua de pluja que prové del vial. Aquest sistema permet consolidar la vegetació, generar una barrera de protecció i un filtre visual entre el vial i camí. També en els espais singulars del recorregut es col·loca puntualment mobiliari urbà per establir zones d'estada i de descans. 

A l'altra banda del camí, la més propera al riu, s'aprofita el desnivell del talús per plantar-hi arbres de ribera en les parts més baixes. D'aquesta manera es conformen diferents estrats de vegetació en funció dels diferents graus d'humitat definits per la topografia i la proximitat al riu.

Les actuacions que s'han fet milloren la qualitat de l'espai d'aquest tram del recorregut amb un ús social consolidat mitjançant materials i tècniques pròpies del lloc, mantenint sempre la identitat de l'espai fluvial.

Prova: $provaURL