Camp de futbol municipal de La Guàrdia

El nou equipament esportiu de Sant Vicenç dels Horts inclou un camp de futbol amb les mides i normes reglamentàries i ha suprimit les barreres arquitectòniques.

Imatge del projecte
Jordi Canosa
Fitxa tècnica
 • Data de projecte:
  Gener 2008
  Data inici de l'obra:
  --
  Data fi de l'obra:
  --
  Data d'execució:
  Juliol 2009
  Municipi:
  Sant Vicenç dels Horts
  Superfície:
  1.540 m2 (edificació)
  5.570 m2 (camp)
  4.010 m2 (urbanització)
  Cost:
  3.629.809,63 €
 • Autors:
  Blanca Noguera (arquitecta – AMB)
  Direcció de projecte:
  Blanca Noguera (arquitecta – AMB)
  Direcció d'obra:
  Blanca Noguera (arquitecta – AMB), Mònica Mauricio (arquitecta tècnica – AMB)
  Col·laboradors:
  Eva Bernadí (arquitecta tècnica), CV Serveis d'Arquitectura SL (estructures), Avant Enginyers Consultors SCP (instal·lacions), Laura Coll, Beatriz Portabella, Pedro Freire (arquitectes)
  Contractista:
  Tau Icesa
Descripció

L'emplaçament del projecte està situat en un solar d'uns 9.500 m2 on hi havia un antic equipament en una plataforma creada artificialment al vessant de la muntanya, envoltat de talussos i murs de contenció. La instal·lació presentava problemes pel seu estat de conservació, l'accessibilitat al recinte, l'estabilitat dels talussos i la difícil adaptació als paràmetres normatius d'aquest tipus de instal·lació.

L'encàrrec del nou equipament parteix de dues premisses. La primera, la construcció d'un camp de futbol seguint els paràmetres que estableix el Consell Català de l'Esport per un CAM-2, amb un terreny de joc de gespa artificial per permetre'n un ús intensiu, un manteniment baix i de més qualitat, i un edifici de vestidors i serveis. La segona, la supressió de les barreres arquitectòniques en qualsevol punt de la instal·lació.

Un dels criteris seguits per a la composició formal de l'edifici i el camp ha estat que, per tal de deixar espai per al nou edifici i ajustar-se a les mides reglamentàries, calia desplaçar el terreny de joc cap a la banda nord del solar, cosa que implicava la construcció de murs de contenció d'alçada considerable i la restitució dels talussos resultants.

L'edifici que s'ha erigit, destinat a vestidors i serveis, dóna façana al carrer d'Olot, té planta baixa i pis, 1.540 m2 de superfície construïda, i crea una línia contínua de façana que s'adapta al desnivell del carrer. La planta baixa s'ha plantejat com el sòcol de l'edifici on predomina l'opacitat, amb formigó i obertures en franges horitzontals; la planta primera sobresurt en un cos lleuger i transparent. La topografia del carrer permet que hi hagi dos accessos independents a l'edifici, un a la planta baixa per als usuaris de la instal·lació, i l'altre per al públic extern a la planta primera; a més, des del mateix carrer s'incorpora una altra entrada al recinte per a vehicles de manteniment.

A la planta baixa es desenvolupen les funcions internes de l'edifici: vestidors, administració i despatxos d'entitats, infermeria, sales polivalents i magatzems. A la planta primera s'hi ubica el programa destinat al públic extern i el bar. Les dues plantes es comuniquen verticalment per una escala i es deixa una reserva per a la instal·lació d'un ascensor. El terreny de joc queda situat al mateix nivell que la planta baixa per facilitar la mobilitat dels esportistes, diferenciada del públic.

La resolució de l'edifici s'ha plantejat amb estructura de forjats reticulars, lloses massisses, pilars de formigó armat i metàl·lics, i coberta a dues aigües de panells sandvitx amb estructura metàl·lica. Els materials emprats en façanes són formigó vist o arrebossats i tancaments d'alumini, els paraments verticals són d'elements ceràmics i els paviments són segons la zona i l'ús: als baixos, paviment continu de formigó in situ a l'exterior, i continu de resines o de gres als interiors; a la planta primera paviment flotant de peces de formigó prefabricades a la terrassa i de terratzo als interiors. A banda de les instal·lacions pròpies d'un edifici d'aquestes característiques, l'equipament compta amb instal·lació de plaques solars i d'un sistema de reutilització de les aigües pluvials per al reg.

On
Enllaços relacionats