Xemeneia de la Bòbila d'en quatre hores

Tornar

Categoria: Interès històric

Municipis: Badalona

Xemeneia de la Bòbila d'en quatre hores

El torrent de la Font té també un passat industrial, al fons del torrent una bòbila aprofitava els materials rogencs quaternaris procedents de la meteorització i erosió de la Serralada de Marina per a la fabricació de materials ceràmics com totxos, maons i teules. Encara podem veure la xemeneia d'aquesta bòbila, un recordatori del passat industrial d'aquest torrent i que ara s'ha convertit en una senya d'identitat que li dóna personalitat al barri de Morera.

On

Marker

Carrer del Torrent de la Font, 08915, Badalona

Com anar-hi
Transports al voltant de...

Equipaments relacionats