Torre de guaita

Categoria: Interès històric

Municipis: Castelldefels

IMG

A pocs metres de l'entrada del Castell, hi ha les restes d'una torre de guaita datada aproximadament al segle XIV. Està construïda amb paredat antic de pedra calcària disposada en filades no molt definides. De la porta d'entrada, situada al primer pis, només se'n conserva la part inferior. La seva situació respon possiblement a una funció de construcció perifèrica per cobrir angles cecs de visió des del Castell, justament en el punt més fàcilment accessible per terra.

Equipaments relacionats
 • El Castell
  Municipis:
  Castelldefels
  Inauguració:
  1992
  Superfície:
  43.860 m2