Millora de l'accessibilitat als parcs

Tornar

| Tema: Parcs

L'AMB intervé sobre talussos i paviments de diversos parcs metropolitans


L'AMB ha intervingut en els paviments de diversos parcs metropolitans per tal de millorar-ne l'estabilitat i reduir la pèrdua de material, cosa que suposa problemes també en les zones on aquest s'acumula, com ara els punts de drenatge. Aquest fet millora l'accessibilitat dels parcs i els fa practicables per a totes les persones per tal que tothom pugui gaudir-ne i accedir als seus equipaments i serveis sense limitacions.

Als parcs del Torrent de la Font de Badalona i de Can Corts a Cornellà, s'ha substituït el sauló existent per un paviment rígid, integrat a l'espai, capaç de suportar el fort escorrentiu i garantir un ús continu. Els materials triats han estat el formigó escombrat amb un acabat de sulfat de ferro i un paviment de formigó desactivat que deixa veure l'àrid, respectivament.

En el cas dels parcs de Torreblanca i de Can Lluc, en canvi, s'ha optat per una estabilització del paviment que manté l'aspecte del sauló. Els materials emprats han estat un sauló estabilitzat amb partícules de vidre reciclat, en el cas del primer, i un d'estabilitzat amb polímers, en el cas de Can Lluc.

Durant molts anys es va utilitzar el sauló com a material tou als parcs, però requereix un manteniment continu causat per les freqüents escorrenties que resulta costós.

Els talussos dels parcs metropolitans també són llocs susceptibles de perdre material per esllavissades. Hi ha moltes tècniques associades a jardineria i enginyeria que ajuden a frenar-les, que fan servir estabilitzats com geocel·les, malles o bulons. Però també es pot reconstruir el talús, suavitzar el pendent mitjançant murs, que també esdevindran un recurs per a la millora de la biodiversitat, ja que suposen un bon amagatall per a la fauna dels parcs.

Aquest és el cas del Jardí Botànic Històric de Barcelona, on hi ha una forta entrada d'aigua des de l'exterior del Jardí, que erosiona fortament els talussos. A més d'alguna intervenció a l'exterior s'ha optat per l'execució d'un mur de pedra seca, material molt sostenible i que recupera una pràctica tradicional molt habitual als marges de camins, de manera s'ha acostat aquesta tècnica a l'àmbit urbà. Es tracta de murs molt permeables i estables. Per acabar de condicionar i millorar l'accés al Jardí, també s'han estabilitzat els dos camins principals de baixada a la masia i a l'estany.

Galeria d'imatges

Enllaços relacionats

Equipaments relacionats

On

  • Marker

    Jardí Botànic Històric Barcelona

    Marker

    Parc de Torreblanca

Prova: $provaURL