Les platges es preparen per a l'estiu

| Tema: Platges

Es comencen a instal·lar mòduls de serveis, passeres i abalisaments

Un mòdul de lavabo de color groc i un mòdul de salvament de color vermell

Un cop finalitzades les tasques de preparació de la sorra, ha començat la fase d'instal·lació de les diferents infrastructures que donen servei als milions d'usuaris de les platges del litoral metropolità.

Els mòduls de serveis són una de les principals infrastructures que podem trobar a les platges. Es tracta d'habitacles de gressite ceràmic en forma de cub de 2,5 metres de costat, amb tancaments de vidre i unes reixes blanques molt característiques.

Als diferents municipis metropolitans s'han instal·lat 46 mòduls: 18 lavabos estàndard, 13 lavabos vestidor adptats i 15 mòduls de salvament. Els lavabos són els cubs grocs i cal demanar la clau al personal per poder accedir-hi. Normalment estan situats al costat dels mòduls de salvament.

Els mòduls de salvament són cubs vermells que s'acoblen, que poden ser dobles o triples i que diposen d'una pèrgola superior que fa ombra. Serveixen com a punt d'atenció a l'usuari i de primers auxilis per part dels serveis de salvament i socorrisme. Estan equipats amb petites sales de cures per atendre les incidències lleus que puguin produir-se a les platges.

Aquests elements s'instal·len cada any a l'inici de la temporada i, un cop finalitzada, es tornen a desmuntar i es trasallden al corresponent espai d'hivernació de cada municipi, on queden protegits. El procés és una mica feixuc: cal transportar-los amb grues i camions per la sorra de la platja fins a l'emplaçament on es presta el servei.

A cada punt d'atenció, també s'hi ha instal·lat senyalització que indica quins serveis es presten en cada mòdul en concret.

La gestió de les platges de l'AMB incorpora criteris d'inclusivitat per millorar-hi l'accessibilitat i, com cada any, es tenen en compte a l'hora de preparar la temporada. Enguany es preveu la renovació de quasi 1,5 km de passeres de fusta a tots els municipis. D'aquests, uns 850 m són d'ampliació fins a la zona de bany de les passeres existents als accessos que durant l'hivern es mantenen al principi de la platja perquè quedin resguardades dels temporals de mar.

En els casos dels punts del litoral que disposen d'assistència al bany per a persones amb mobilitat reduïda, també es col·loca un tram de passera enrotllable per facilitar l'accés fins al mateix trencant de l'aigua i s'habiliten unes plataformes d'uns 9 m2, com a zones d'estada annexes a les passeres d'accés. Les passeres tenen gravat l'any de fabricació per tal de poder-ne controlar la perdurabilitat. Aproximadament, la meitat dels accessos disposen també d'aparcabicicletes a la mateixa sorra.

D'altra banda, també s'ha instal·lat l'abalisament de 28 km de zona de bany: s'han col·locat boies a uns 200 metres de la línia de costa, que delimiten la zona de bany on les embarcacions tenen prohibit accedir.

En total s'han posat 13 abalisaments que indiquen els canals de sortida d'embarcacions. Concretament, dues línies de boies que formen els canals que uneixen la platja amb el punt on és permesa la navegació. En aquests espais s'instal·la també senyalització específica que informa de la sortida d'embarcacions i, per tant, no s'hi permet l'estada ni el bany.

En aquest mateix sentit, s'han emplaçat abalisaments específics en paral·lel als espigons i 13 línies d'ajuda al bany en punts on el perfil de la platja té molt pendent.

Finalment, es col·locaran 50 cadires de vigilància de platges i es facilitaran les banderes d'estat de la mar necessàries per vestir tots els pals de les platges metropolitanes.

Enllaços relacionats