• Mobilitat quotidiana

    Informació anual sobre l'evolució i el repartiment modal de la mobilitat

    Transport públic

    Informació anual sobre la demanda de transport públic

    Bicicleta

    Informació sobre el servei d'aparcaments segurs per a bicicletes (Bicibox) i l'oferta de xarxa pedalable en municipis de l'AMB