Actuacions

Mesures estructurals i mesures en el cas d'episodi de contaminació atmosfèrica.

ZBE
Estructurals
Amb l'objectiu de reduir les fonst contaminants.
 • Restricció de circulació de vehicles més contaminants
  Entre les mesures més destacades en matèria de mobilitat, que arriba a ocasionar fins el 80% de la contaminació atmosfèrica per NO2, destaca la restricció de circulació dels vehicles més contaminants, aquells que no portin distintiu ambiental de la DGT, a les rondes i al seu perímetre interior. Inicialment, aquesta restricció s'aplicarà a partir d'aquest any 2017 només en dies d'episodi d'alta contaminació atmosfèrica; a partir del 2020 es preveu la restricció permanent, tots els dies de l'any, que afectarà els vehicles més contaminants. D'aquesta manera, la metròpolis Barcelona s'alinea amb Europa, on ja hi ha més de 220 ciutats amb zones de baixes emissions.

  En aquest context, l'AMB també ha realitzat:
  • Protocol d'actuació i comunicació en previsió dels episodis d'alta contaminació atmosfèrica.
  • Targeta Verda Metropolitana, un nou títol de transport gratuït durant tres anys per als ciutadans de l'àrea metropolitana que canviïn definitivament els vehicles privats més contaminants pel transport públic, associada al fet de donar de baixar i desballestar un vehicle privat més contaminant i de no haver-ne adquirit cap de nou. Entrarà en funcionament durant la primavera-estiu d'aquest any 2017.
  A més d'aquestes també es realitzen d'altres de caràcter estructural com ara, la promoció de la bicicleta, la mobilitat elèctrica, la introducció d'autobusos híbrids i elèctrics o els aparcaments d'intercanvi per potenciar l'ús del transport públic en detriment del vehicle privat.

  Actuacions i projectes de mobilitat sostenible
 • Les obres i les indústries
  Les emissions de les obres i les indústries, és un altre eix per reduir la contaminació.

  Altres mesures destacades del programa incideixen directament en el control i seguiment de les obres de construcció públiques i privades, que són també una font important d'emissió de contaminants. En aquest cas, l'AMB ha elaborat una Guia de bones pràctiques per a la prevenció de la contaminació atmosfèrica en les obres dels municipis metropolitans, amb mesures en el plantejament i execució de l'obra, transport i càrrega del material, vehicles i maquinària, per garantir la reducció d'emissions. Paral·lelament, el programa recull l'estudi del seguiment i monitoratge abans i després de les obres, a través de les estacions de qualitat de l'aire més properes.

  D'altra banda, per reduir les emissions generades per les activitats industrials, que també són focus important de contaminació, l'AMB s'alia amb els municipis metropolitans per regular la tramitació de noves activitats industrials i en el seguiment de les ja existents. En aquest sentit, l'AMB ha realitzat la Guia d'usuaris per al control de generadors de baixes emissions atmosfèriques, que regula les llicències ambientals, amb suport de les ordenances municipals. Paral·lelament, el programa també recull mesures de sensibilització i educació ambiental, sota el programa de l'AMB Compartim un futur. 

  Guia d'usuaris per al control de generadors de baixes emissions atmosfèriques

  Prevenció de la contaminació en obres municipals
 • Educació i sensibilització ambiental
  Activitat i publicacions sobre els efectes de la contaminació atmosfèrica i com reduir-la dins del programa d'educació ambiental "Compartim un futur". Aquest programa sempre que es produeix una situació de contaminació atmosfèrica, en totes les seves fases, des de "seguiment atent" fins a "fase alerta" dona informació als usuaris de les activitats del fenòmen de la contaminació i la manera de combatir-la sempre des de proposta dinàmiques, interactives, participatives i reflexives.

  En el cas de "fase alerta" les activitats que es fan a l'aire lliure es reprogramen per a una altra jornada.
 • L'urbanisme i les infraestructures
  El Programa té en consideració que per facilitar el "canvi modal", és a dir el pas de la utilització del vehicle privat al transport públic per als desplaçaments dins l'àmbit metropolità i per als que accedeixen des de fora, cal millorar les infraestructures de transport públic. Així, es preveu que el Pla director urbanístic de l'àrea metropolitana de Barcelona, actualment en tràmit, doni prioritat a aquestes infraestructures i concreti l'objectiu d'un nou model urbà més sostenible, com ja estan fent totes les grans capitals europees.

  El programa també recull, entre altres mesures, la creació d'una xarxa de Park&ride, la renovació de la flota de busos i taxis, l'ampliació de la xarxa de punts de recàrrega per a vehicles elèctrics i la voluntat de regular la distribució urbana de mercaderies (DUM).
En episodi
Mesures quan es declara un avís d'episodi de contaminació atmosfèrica.
 • ZBE Rondes Barcelona
  Les Zones de Baixes Emissions (ZBE) són espais on progressivament s'anirà impedint el trànsit dels vehicles més contaminants. És una de les mesures estructurals i de gran abast més efectives per millorar la qualitat de l'aire urbà i fer front als episodis crítics de contaminació. A curt termini, les ZBE es convertiran en zones amb restriccions de trànsit permanents.

  ZBE Rondes Barcelona