Guia d'usuaris per a generadors de baixes emissions atmosfèriques

Tornar
Guia d'usuaris per a generadors de baixes emissions atmosfèriques
  • Tema: Contaminació
  • Públic: Especialitzat
  • Tipus: Tècnic
  • Edició: Guies
  • Suports: Electrònic
  • Guia d'usuaris per a generadors de baixes emissions atmosfèriques

    Descarregar

Sinopsi

Estudi orientat a aquelles emissions que, per la seva entitat unitària menor, queden habitualment lluny d'altres fonts com ara, el trànsit rodat o la gran indústria. Cal comprendre el teixit urbà com una trama semicontínua de petits focus emissors, com ara calderes i turbines, provinents tant de petites activitats industrials i de serveis com d'àmbits residencials, que si individualment generen baixes emissions, en el seu conjunt suposen un element de consideració més en el conjunt de fonts de contaminació a reduir.

  • Autor:
  • Editorial:
    AMB
  • Lloc:
    Barcelona
  • Data de publicació:
    2016
  • Idiomes disponibles:
    Català