Guia d'usuaris per a generadors de baixes emissions atmosfèriques

Guia d'usuaris per a generadors de baixes emissions atmosfèriques
Tema:
Contaminació
Públic:
especialitzat
Tipus:
Tècnic
Edició:
Guies
Suports:
Electrònic

Guia d'usuaris per a generadors de baixes emissions atmosfèriques

Descarregar

Sinopsi

Estudi orientat a aquelles emissions que, per la seva entitat unitària menor, queden habitualment lluny d'altres fonts com ara, el trànsit rodat o la gran indústria. Cal comprendre el teixit urbà com una trama semicontínua de petits focus emissors, com ara calderes i turbines, provinents tant de petites activitats industrials i de serveis com d'àmbits residencials, que si individualment generen baixes emissions, en el seu conjunt suposen un element de consideració més en el conjunt de fonts de contaminació a reduir.

Autor:
AMB
Editorial:
AMB
Lloc i data:
Barcelona 2016
Idiomes disponibles:
Català