Ampliació de la plataforma Odourmap sobre emissions odoríferes

Ampliació de la plataforma Odourmap per a la identificació de zones potencialment afectades per emissions odoríferes a l'àrea metropolitana de Barcelona
Eix estratègic:
Salut ambiental
Data de publicació:
Autor:
Direcció de Serveis Ambientals de l'AMB
Col·laboradors:
Barcelona Regional i Odournet

Ampliació de la plataforma Odourmap per a la identificació de zones potencialment afectades per emissions odoríferes a l'àrea metropolitana de Barcelona

Descarregar

Descripció

Aquest estudi suposa una continuïtat de fases anteriors en el marc del propi PSAMB, incorporant i estudiant la representativitat de dades en línia de 6 estacions meteorològiques automàtiques. A més s'ha actualitzat la base de dades de les activitats presents a la plataforma Odournet.