Dràstics amb els plàstics

Imatge de la portada de la publicació
Tema:
Residus
Públic:
Formació reglada | 2n cicle d’ESO (4t)
Tipus:
Didàctic
Edició:
Dossier
Suports:
Electrònic

Dràstics amb els plàstics

Descarregar

Sinopsi

La proposta educativa s'adreça a alumnes de segon cicle d'ESO i s'emmarca en els projectes de servei comunitari, que es complementen amb el suport d'altres àmbits, com el lingüístic, l'artístic, el cientificotecnològic i el social.

Durant el desenvolupament del projecte, l'alumnat adquirirà els coneixements bàsics per entendre els processos de fabricació dels plàstics més habituals, així com l'ús que en fem, la gestió que se'n fa un cop s'han convertit en residus i els impactes ambientals que provoquen degut a aquesta gestió incorrecta i, sobretot, a la gran quantitat de plàstics que utilitzem en el nostre dia a dia.

Un cop adquirits aquests coneixements, es plantegen dos serveis diferents que el professorat pot triar:
- Creació d'una OBRA DE TITELLES en què l'escenari i els personatges estiguin fabricats amb plàstics recollits al centre educatiu o a casa dels participants
- Creació d'una STOPMOTION en què l'escenari i els personatges estiguin fabricats amb plàstics recollits al centre educatiu o a casa dels participants.

Autor:
AMB
Lloc i data:
Barcelona 2019
Idiomes disponibles:
Català
Vídeo
Publicacions relacionades