Refugis climàtics

| Tema: Canvi climàtic

S'activa la xarxa de refugis climàtics (XMRC) per protegir de la calor extrema

L'AMB ha posat en marxa la xarxa metropolitana de refugis climàtics XMRC, un conjunt d'espais accessibles que proporcionen confort tèrmic, descans i seguretat davant d'episodis meteorològics extrems, com les onades de calor. En la situació d'emergència climàtica en què es troba la metròpolis de Barcelona, aquests fenòmens cada vegada són més freqüents i intensos.

La XMRC, que estén la iniciativa del municipi de Barcelona, inclou dos tipus de refugis climàtics: els interiors, com biblioteques i centres cívics, i els exteriors, com alguns parcs i espais verds metropolitans. Aquests equipaments i espais públics compatibilitzen els usos i les funcions habituals amb aquest servei durant els episodis de temperatures extremes.

Tipus de refugis

Els refugis climàtics interiors, que són sobretot equipaments públics repartits arreu de la metròpolis, estan equipats amb refrigeració, de manera que poden garantir unes condicions adequades per apaivagar la forta calor, amb una temperatura que es manté al voltant dels 26 °C.

Els refugis climàtics exteriors, situats en alguns parcs del territori metropolità, disposen d'una regulació tèrmica natural, ja que la presència d'aigua, de vegetació arbòria densa i de terreny permeable actuen com a reguladors de la temperatura i permeten gaudir d'un ambient més fresc. En un context d'augment d'onades de calor, disposar d'un espai públic funcional és fonamental per salvaguardar la salut i el benestar de les persones. Gràcies a la presència de vegetació, els espais verds tenen una temperatura inferior a la d'altres espais urbans i generen un efecte refrescant que s'estén pel seu entorn proper, que és més o menys ampli en funció de la grandària de l'espai verd.

Els refugis no estaran actius només durant els episodis oficials d'onada de calor (períodes de més de tres dies seguits de temperatures extremes), sinó també durant la resta de dies calorosos aïllats.

L'objectiu general de la XMRC és que qualsevol persona resident a l'àrea metropolitana de Barcelona disposi d'un d'aquests refugis a menys de 10 minuts a peu des de casa seva.