PREMET25

| Tema: Residus, Sostenibilitat

Confecció del Programa de prevenció i gestió de residus metropolitans

Infografia temes del Premet

El passat més de febrer es va aprovar inicialment el Programa metropolità de prevenció i gestió de recursos i residus municipals 2019-2025 (PREMET25). Té l'objectiu de crear una estratègia d'actuació basada en un model de governança que aposti per reduir els residus municipals i que permeti assolir un 55% de reciclatge l'any 2025. D'aquesta manera s'aconseguiria la neutralitat en carboni del sistema metropolità de tractament de residus.

Un dels elements destacats del programa aprovat inicialment va ser la inclusió de serveis d'educació ambiental en el canvi en el sistema de recollida i tractament de residus metropolità per arribar a complir els objectius europeus. En aquest sentit es destaca la importància del coneixement adquirit els darrers anys mitjançant el programa metropolità d'educació per a la sostenibilitat Compartim un Futur, que disposa de material educatiu de diferents formats, adaptat a diversos tipus de públic.

Ara està en marxa el procediment d'informació pública i s'ha obert un canal web específic per a la presentació de suggeriments, al·legacions i propostes al PREMET25. En aquest canal, també es pot consultar la documentació oficial amb les principals propostes en l'àmbit educatiu.

Informació, documentació i participació del PREMET25

Documents relacionats