Pla metropolità de suport a les polítiques socials municipals 2020-2023

Programa metropolità de dinamització del mercat de treball i Programa metropolità de foment de la cohesió social
Portada
Tema:
Polítiques socials
Públic:
Educació no reglada, ciutadania, famílies i lleure
Tipus:
Tècnic
Edició:
Plans i programes
Suports:
Electrònic

1a convocatòria

Descarregar

2a convocatòria

Descarregar

Sinopsi

L'objectiu d'aquest Pla és donar suport a les accions i iniciatives municipals destinades a la millora de les condicions i la qualitat de vida de la ciutadania de l'àrea metropolitana de Barcelona, reforçar la cohesió social i la convivència i facilitar l'accés a una feina digna, de manera que s'incrementi l'ocupació efectiva i de qualitat, i considerant prioritàries les persones més vulnerables amb dificultats personals i econòmiques (joves, dones, aturats de llarga durada, famílies amb tots els membres a l'atur i persones amb discapacitat).

Autor:
Àrea de Desenvolupament Social i Econòmic
Editorial:
AMB
Lloc i data:
Barcelona 2020
Idiomes disponibles:
Català
Enllaços relacionats