Grup motor d'accessibilitat

| Tema: Accessibilitat

Presentació de noves dades i nous projectes sobre accessibilitat universal

El passat 14 de novembre es va celebrar, al Centre Cívic Riu de Santa Coloma de Gramenet, una nova edició del grup motor per a l'accessibilitat universal, un esdeveniment centrat en la difusió de les noves dades i els nous projectes impulsats en aquesta matèria.

Durant la jornada, també es van exposar les conclusions del 1r Congrés sobre el Dret a l'Autonomia Personal (DAP) i de l'estudi de necessitats de persones amb discapacitat impulsat per l'AMB. A més a més, es van presentar el repositori de dades metropolitanes Mapa de la discapacitat i l'aplicació Accessibilidapp.

Els ajuntaments, els tècnics de l'AMB i els tècnics de COCEMFE Barcelona van compartir experiències i inquietuds respecte a la situació de cada municipi en aquesta matèria, i es van establir nous reptes de futur de cara a una accessibilitat universal i, en particular, uns municipis accessibles. 

Documents relacionats
On
Marker
Centre Cívic Riu Santa Coloma de Gramenet