Desigualtats socials a l'AMB

| Tema: Desenvolupament socioeconòmic, Polítiques socials

L'Oficina de Polítiques Socials participa en un debat sobre aquesta problemàtica


El passat 13 d'octubre, Guillem Espriu Avendaño, coordinador de polítiques socials de l'AMB, va participar en el debat "Les desigualtats socials, els recursos municipals i el finançament metropolità", organitzat per la Fundació Catalunya Europa, el Pla Estratègic Metropolità de Barcelona (PEMB) i el Club de Roma.

Aquest espai de debat identifica com les desigualtats socials no afecten només l'àmbit metropolità, sinó que s'amplien al conjunt de la regió metropolitana, i com això condiciona les polítiques locals per fer-hi front. Va comptar amb la participació de personal tècnic, acadèmic i alcaldes i alcaldesses de la regió metropolitana.

Espriu va fer esment de dos factors contextualitzadors. D'una banda, l'augment de les despeses vinculades a l'habitatge: un 15 % de la població metropolitana dedica més del 40 % dels ingressos a l'habitatge (lloguer/hipoteca i subministraments). I de l'altra, la progressiva precarització del mercat de treball, amb feines temporals i mal pagades.

Algunes mesures relacionades amb l'augment de la rendes implementades no acaben de funcionar en entorns metropolitans com el de Barcelona. Per exemple, l'augment del salari mínim fins a 950 € seria una bona notícia, però alguns càlculs estableixen que hauria de ser de 1.250 € per viure dignament en l'àmbit metropolità.

També va reivindicar la necessitat del treball comunitari, la formació professional adaptada a les necessitats del teixit productiu, l'accessibilitat per als col·lectius amb discapacitat, el reforç de l'atenció a la salut mental o bé la lluita contra l'exclusió digital.

Finalment, va defensar la feina feta pels ajuntaments i va presentar alguns exemples de treball intern per fer front a una realitat complexa que requereix un abordatge holístic. 

Documents relacionats
Enllaços relacionats