30.000.000 € a polítiques socials

Tornar

| Tema: Cohesió social, Inversions, Mercat laboral

Es destinaran a dinamitzar el mercat de treball i a fomentar la cohesió social

Gent caminat


El Consell Metropolità ha aprovat definitivament, en la sessió del 25 de febrer, el full de ruta per al mandat 2019-2023 de l'Oficina de Polítiques Socials: el Pla metropolità de suport a les polítiques socials municipals.

Aquest pla de l'Àrea de Desenvolupament Social i Econòmic de l'AMB està dotat amb 30 milions d'euros i té quatre objectius principals: l'enfortiment dels drets socials bàsics, la promoció de la igualtat, el treball i l'ocupabilitat i la convivència i cohesió territorial.

Programes específics

En aquest mandat, els diferents projectes es distribueixen en dos programes específics: el Programa de dinamització del mercat de treball i el Programa de foment per a la cohesió social.

El Programa de dinamització del mercat de treball està constituït per línies d'actuació consolidades com ara els plans d'ocupació, emprenedoria i economia social i solidària, els projectes singulars i el suport a la contractació per a empreses i entitats. Enguany, però, també s'hi incorpora la línia d'orientació i formació.

Pel que fa al Programa de foment per a la cohesió social, aquest impulsarà projectes en els següents àmbits: cohesió, convivència i seguretat, accessibilitat universal, gènere i identitat i garantia alimentària. També consolidarà l'actual projecte de pobresa energètica amb la nova línia de treball de llars vulnerables.

Pla metropolità de suport a les polítiques socials municipals

Enllaços relacionats

On

  • Marker

    Seu de l'AMB

Prova: $provaURL