Formularis de suggeriments i queixes

Imatge del servei
Categoria:
Administració electrònica
Descripció:
Formularis adreçats a les consultes, suggeriments o queixes de la ciutadania en relació amb l'administració metropolitana. A banda d'un formulari general n'existeixen de particulars degut a la naturalesa especialitzada dels serveis d'atenció, com són el taxi i els autobusos metropolitans.