Dades Espacials 42

Cercador d'eines digitals
 • Imatge del servei digital
  IDEAMB / Imatges aèries
  Ortofoto Metropolitana 2020

  Ortofoto 2020 de l'àrea metropolitana de Barcelona

 • Imatge del servei digital
  IDEAMB / Imatges aèries
  Ortofoto de platges 2016

  Aquesta ortofoto està elaborada a partir del vol fotogramètric realitzat el juliol de 2016, i abasta les platges de l'àrea metropolitana de Barcelona (excepte el Port de Barcelona)

 • Imatge del servei digital
  IDEAMB / Sostenibilitat
  Plans Locals d'Adaptació al Canvi Climàtic (PLACC)

  Municipis amb PLACC que inclouen diferents actuacions a assumir segons les seves característiques i riscos als que s'enfronten.

 • Imatge del servei digital
  IDEAMB / Medi ambient
  Punts d'interès de la Xarxa de Parcs Metropolitans

  Punts d'interès de la xarxa de parcs metropolitans per categories

 • Imatge del servei digital
  IDEAMB / Medi ambient
  Punts d'interès de les Platges Metropolitanes

  Inventari dels punts d'interès ambiental, artístic, geològic, històric entre d'altres, de les platges metropolitans gestionades per l'Àrea Metropolitana de Barcelona.

 • Imatge del servei digital
  IDEAMB / Ordenació del territori
  Qualificació urbanística del Refós de Planejament

  Qualificació de zones i sistemes determinats pel planejament vigent dels municipis que formen l'àrea metropolitana de Barcelona.

 • Imatge del servei digital
  IDEAMB / Sostenibilitat
  Refugis climàtics

  Es mostren els espais que potencialment podrien funcionar com a refugis climàtics en el territori metropolità.

 • Imatge del servei digital
  IDEAMB / Ordenació del territori
  Sectors del refós del planejament

  Delimitació dels sectors amb aprofitament urbanístic en sòl urbanitzable o sòl urbà que han estat delimitats pel planejament general o per les seves modificacions.

 • Imatge del servei digital
  IDEAMB / Medi ambient
  Serveis de la Xarxa de Parcs Metropolitans

  Inventari dels serveis disponibles a la xarxa de parcs metropolitans gestionats per l'Àrea Metropolitana de Barcelona.

 • Imatge del servei digital
  IDEAMB / Medi ambient
  Serveis de les Platges Metropolitanes

  Inventari dels serveis disponibles a les platges metropolitans gestionades per l'Àrea Metropolitana de Barcelona.

 • Imatge del sky view factor
  IDEAMB / Sostenibilitat
  Sky View Factor

  Fracció de cel visible (SVF), vista des del terra cap amunt, projectada sobre un pla. Aquesta fracció és un paràmetre molt important en la mesura de l'intercanvi energètic de la radiació entre la ciutat i l'atmosfera.

 • Imatge del servei digital
  IDEAMB / Economia
  Turisme

  Localització dels punts d'informació turística dels municipis metropolitans i dels principals espais turístics d'interès natural i patrimonial