Dades Espacials 42

Cercador d'eines digitals
 • Imatge del servei digital
  IDEAMB / Economia
  Catàleg d'inversió metropolità

  Representació dinàmica les oportunitats potencials d'inversió disponibles a l'àrea metropolitana.

 • Imatge del servei digital
  IDEAMB / Bases cartogràfiques
  Mapa Topogràfic Metropolità 1:1 000 (CT-1M)

  Cartografia topogràfica contínua 3D d'escala 1:1000, d'àmbit urbà i rútic que recobreix l'àrea metropolitana de Barcelona, elaborada per restitució fotogramètrica i treball de revisió de camp a partir de vols fotogramètrics digitals d'aproximadament 7,5 cm de resolució de píxel. Posteriorment i fins a l'actualitat, s'han realitzat diversos vols per tal de mantenir actualitzada la base topogràfica i per completar la seva cobertura territorial. Està inscrita a la secció OFICIAL del Registre Cartogràfic de Catalunya (RCC) i per tant té el caràcter de cartografia oficial. En l'actualitat la sèrie consta de 1.890 fulls, corresponents a la subdivisió en 40x40 fulls del Mapa Topográfico Nacional 1:50000.

 • Imatge del servei digital
  IDEAMB / Imatges aèries
  Ortofoto Metropolitana 2020

  Ortofoto 2020 de l'àrea metropolitana de Barcelona

 • Imatge del servei digital
  IDEAMB / Bases cartogràfiques
  Xarxa geodèsica

  Xarxa de vèrtexs geodèsics que es troben al voltant o a l'interior de Parcs i Platges metropolitanes repartits en els 36 municipis de l'àrea metropolitana de Barcelona.

 • Imatge del servei digital
  IDEAMB / Ordenació del territori
  Expedients urbanístics

  Àmbits del estudis i figures de planejament urbanistic redactats per la Direcció de Serveis Urbanístics de l'Àrea Metropolitana de Barcelona.

 • Imatge del servei digital
  IDEAMB / Bases cartogràfiques
  Aixecaments topogràfics

  Aixecaments topogràfics realitzats per l'AMB.