Sol·licitud d'autorització d'abocament d'aigües residuals per activitats d'annex III o no classificades

Tornar
Estat:
En termini
Tema:
Medi ambient
Subtema:
Activitat econòmica: vector aigua
Sub-Subtema:
Autoritzacions d'abocament a la xarxa de sanejament
Responsable AMB:
Servei Autoritat Ambiental

Formulari de sol·licitudEn línia

Tramitar

Autoliquidació de la taxaEn línia

Descarregar

Avís

  • Descarregueu-vos el fitxer d'autoliquidació de la taxa. No l'obriu al navegador.
  • Per a una correcta lectura del PDF cal disposar del programa Adobe Acrobat Reader 8 o superior.

Descripció

Dins de l'àmbit metropolità l'AMB, és l'administració competent per a emetre l'autorització d'abocament de les aigües residuals de les activitats previstes a l'annex III, així com de les activitats no classificades en la llei 20/2009, però que resten obligades a obtenir l'autorització conforme l'article 22 del Reglament metropolità d'abocament d'aigües residuals (RMAAR).

A qui va dirigit

Els titulars de les activitats previstes a l'annex III de la Llei 20/2009, del 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats, així com de les activitats no classificades per aquesta Llei, que aboquin les aigües residuals a la xarxa pública de sanejament (mitjançant connexió directa a xarxa o vehicles cisterna) i que tenen obligació d'obtenir autorització d'abocament segons RMAAR, han de sol·licitar la corresponent autorització.

Terminis

Vigència:
Les determinacions i condicions establertes en relació a l'autorització de l'abocament d'aigües residuals tindran un a vigència màxima de cinc anys, renovables automàticament en cas que no hi hagin modificacions substancials d'acord amb l'article 33 d'aquest Reglament. 

Requisits

Per demanar aquesta autorització, els titulars de l'activitat han d'emplenar el formulari de sol·licitud i presentar-la juntament amb la documentació requerida al mateix i el comprovant de pagament de la taxa.

Puja

Taxes

La sol·licitud d'autorització d'abocament d'aigües residuals a la xarxa pública de sanejament està subjecta al pagament de la corresponent taxa per a la prestació de serveis i la realització d'activitats ambientals de l'Àrea Metropolitana de Barcelona.

Consulteu l'ordenança fiscal vigent per conèixer la quotes tributàries.

Com es paga?

El pagament de la taxa s'haurà de realitzar a qualsevol de les entitats bancàries especificades al formulari d'autoliquidació, així com a través de la seva pàgina web, mitjançant la carta de pagament. Aquesta es generarà automàticament al complimentar el formulari d'autoliquidació que es troba a l'inici d'aquesta pàgina, junt amb el formulari de la sol·licitud.

El pagament també es pot fer efectiu en qualsevol de les 2.393 oficines de Correus (aquest servei té un cost fix d'1,95 euros).

Puja