Escenari post-crisi i estructura social metropolitana

Tornar

Vulnerabilitats i cobertura de necessitats des d'una mirada de classe

Escenari post-crisi i estructura social metropolitana
  • Tema: Cohesió social i urbana, IERMB
  • Data de publicació:
  • Autor: Sebastià Sarasa, Lara Navarro-Varas, Sergio Porcel
  • Col·laboradors: Irene Cruz, Maria Pruna
  • Escenari post-crisi i estructura social metropolitana

    Descarregar

Descripció

Aquest estudi se centra en l'anàlisi de diverses qüestions: a) indagar sobre com s'està configurant l'escenari post-crisi en termes de cohesió social a l'àrea metropolitana de Barcelona i a Catalunya; b) veure quins han estat les afectacions reals de la crisi en termes d'estructura social i conèixer quins riscos estan assumint actualment les diferents classes socials durant aquests primers anys de reactivació econòmica; c) conèixer el volum de població que actualment se situa amb un nivell de renda al voltant del llindar de risc de pobresa i analitzar quanta d'aquesta població està rebent ajudes per part del sistema de protecció social i quines necessitats tenen.