Escenari post-crisi i estructura social metropolitana

aaaa Vulnerabilitats i cobertura de necessitats des d'una mirada de classe
Escenari post-crisi i estructura social metropolitana
Tema:
Cohesió social i urbana, IERMB
Data de publicació:
Autor:
Sebastià Sarasa, Lara Navarro-Varas, Sergio Porcel
Col·laboradors:
Irene Cruz, Maria Pruna

Escenari post-crisi i estructura social metropolitana

Descarregar

Descripció

Aquest estudi se centra en l'anàlisi de diverses qüestions: a) indagar sobre com s'està configurant l'escenari post-crisi en termes de cohesió social a l'àrea metropolitana de Barcelona i a Catalunya; b) veure quins han estat les afectacions reals de la crisi en termes d'estructura social i conèixer quins riscos estan assumint actualment les diferents classes socials durant aquests primers anys de reactivació econòmica; c) conèixer el volum de població que actualment se situa amb un nivell de renda al voltant del llindar de risc de pobresa i analitzar quanta d'aquesta població està rebent ajudes per part del sistema de protecció social i quines necessitats tenen.