Avaluació de l'accessibilitat per a futurs escenaris de compleció de la xarxa ferroviària i de bus

Tornar
Mapa mobilitat
  • Tema: Mobilitat, Planificació Estratègica
  • Àmbit: Àmbit metropolità
  • Data de publicació:
  • Autor: Dr. Mercadé J., Cervera M.

Descripció

L'objectiu d'aquest estudi és l'avaluació de l'accessibilitat a l'àrea metropolitana de Barcelona, considerant l'estat actual i diversos escenaris d'alteració/compleció de la xarxa de transport públic –xarxa ferroviària, la xarxa de tramvia i la xarxa de bus–, amb la finalitat de visualitzar els efectes sobre el territori en cada cas.