Avaluació de l'accessibilitat per a futurs escenaris de compleció de la xarxa ferroviària i de bus

Mapa mobilitat
Subject:
Mobility, Planificació Estratègica
Area:
Àmbit metropolità
Publication date:
Author:
Dr. Mercadé J., Cervera M.

Descarregar

Download

Description

L'objectiu d'aquest estudi és l'avaluació de l'accessibilitat a l'àrea metropolitana de Barcelona, considerant l'estat actual i diversos escenaris d'alteració/compleció de la xarxa de transport públic –xarxa ferroviària, la xarxa de tramvia i la xarxa de bus–, amb la finalitat de visualitzar els efectes sobre el territori en cada cas.