SIDIGMED

Logo SIDIGMED
Urban and Peri-urban Agriculture, cross-border cooperation in the Mediterranean.
Fitxa tècnica
Socis:
Líder: Royal Botanic Garden (RBG) de Tell Ar- Rumman, Jordània
Socis: Àrea Metropolitana de Barcelona; Al-Balga District (Jordània); Mahdia (Tunísia); Roma (Itàlia)
Zona d'actuació:
Mediterrània-Màgrib
Tema:
Cohesió social i territorial
Pressupost:
1.998.646€
Finançament:
  • AMB: 398.797€. Finançat al 90% per la Unió Europea a través del programa ENPI CBCMED.

    AMB: 398.797€. Finançat al 90% per la Unió Europea a través del programa ENPI CBCMED.
Estat:
Finalitzat

Descripció

Aquest projecte proporciona una estructura de cooperació transfronterera que involucra el sector públic, privat i institucions sense ànim de lucre de països de la Mediterrània sud, com Jordània i Tunísia, i de països europeus de la Mediterrània del nord, com Itàlia i Espanya. El projecte SIDIG-MED ha estat coordinat i liderat pel Royal Botanic Garden - (RBG) de Tell Ar- Rumman, Jordània.

Aquest projecte es basa en l'intercanvi d'experiències i la realització d'un projecte pilot sobre agricultura urbana i periurbana social. Concretament el projecte de l'AMB se centra en la construcció d'horts urbans socials a Sant Boi de Llobregat, gestionats per la Fundació Marianao, juntament amb associacions i fundacions que treballen per la inclusió social.
Enllaços relacionats