METROAirports

METROAirports
METROAirports: impacte socioeconòmic i usos dels aeroports de nova generació
Fitxa tècnica
Socis:
Líder: AMB

Socis
Àrea Metropolitana de Barcelona
Atlanta
Île-de-France (Paris) 
Gobierno Regional Metropolitano de Santiago de Chile

Entitats associades
Airport Regions Conference
Hubstrat
IAU
Zona d'actuació:
Amèrica del Nord, Amèrica del Sud-Con Sud, Europa
Tema:
Cohesió social i territorial, Desenvolupament socioeconòmic, Desenvolupament urbà sostenible, Espai públic, Governança, Planificació, Sostenibilitat ambiental
Pressupost:
101.500 €
Finançament:
 • Pressupost AMB: 26.000 € (finançats al 25,6% per Fons Europeus)

  Pressupost AMB: 26.000 € (finançats al 25,6% per Fons Europeus)
Estat:
Iniciat

Descripció

Logo metroairports

Entre els aspectes més importants de la presència d'un aeroport en una metròpolis trobem l'impacte socioeconòmic directe i els usos que es donen al territori aeroportuari. El projecte METROAirports treballarà aspectes econòmics i socials, com la creació de llocs de treball, l'activitat econòmica, la mobilitat, l'accés a l'habitatge, la seguretat i la relació entre l'activitat dels aeroports i el dret a la ciutat.

L'objectiu principal del projecte és millorar el disseny i la implementació de polítiques metropolitanes amb impacte socioeconòmic i de planificació urbana lligades als aeroports. A través d'una avaluació territorial transversal s'analitzaran i s'intercanviaran experiències sobre l'impacte socioeconòmic que tenen els aeroports en les regions metropolitanes per tal de poder millorar els usos de la zona aeroportuària i la seva vinculació amb els processos de planificació territorial.

La governança també serà un element transversal que caldrà desenvolupar en aquest projecte liderat per l'Àrea Metropolitana de Barcelona amb la participació de les àrees metropolitanes de Île-de-France (París), Atlanta i Santiago de Xile, i de l'Associació de Ciutats i Regions aeroportuàries europees.
On

METROAirports

Enllaços relacionats
Publicacions relacionades
 • MetroAirports
  Tema:
  Infraestructures
  Tipus:
  Tècnic
  Públic:
  especialitzat
  Edició:
  Informe
  Suport:
  Electrònic
Programes o projectes relacionats
 • Logo Metropolis
  Zona d'actuació:
  $languageUtil.get($locale, $zona_actuacio.text)
  Tema:
  Desenvolupament urbà sostenible
  Estat:
  $languageUtil.get($locale, $estat.text)