I-REWATER

Gestió sostenible dels recursos hídrics en l'agricultura de regadiu

Parc agrari Baix Llobregat
Fitxa tècnica
Socis:

Líder: Universidad de Santiago de Compostela-Escuela Politécnica Superior de Ingeniería Departamento de Ingeniería Agroforestal


Socis:

IP Polo de Inovação de Dois Portos.
Fundación Juana de Vega.
Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro Escola de Ciências Agrárias e Veterinárias Departamento de Agronomia.
Instituto Politécnico de Bragança Escola Superior Agrária Portugal.
Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries Àrea de Producció Vegetal Programa d'Ús Eficient de l'Aigua en Agricultura.
Universidad de Córdoba Escuela Técnica Superior de Ingeniería Agronómica y de Montes Departamento de Agronomía.
Águas do Norte, S.A. Portugal.
Institut National de Recherche pour l'Agriculture l'Alimentation et l'Environnement.
Agencia de Medio Ambiente y Agua de Andalucía Dirección de Gestión del Agua y Calidad Ambiental Área de Infraestructuras del Agua.
GESTIÓN Y TÉCNICAS DEL AGUA, S.A.
Área Metropolitana de Barcelona.
Generalitat de Catalunya Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural.
Gobierno de Andorra Ministerior de Medi Ambiente, Agricultura y Sostenibilidad. Departamento de Medio Ambiente y Sostenibilidad Principado de Andorra.
Grand Narbonne Communauté d'Agglomération Service Cycle de l'eau.
 

Zona d'actuació:
Europa
Tema:
Cicle de l'aigua
Pressupost:
2.216.300 €
Finançament:
  • 75% Interreg SUDOE. Pressupost AMB: 132.000 €

    75% Interreg SUDOE. Pressupost AMB: 132.000 €
Estat:
Iniciat

Descripció

Objectius del projecte: establir l'Estratègia transnacional per incorporar l'ús d'aigües regenerades al regadiu. Caracteritzar els recursos hídrics disponibles a l'espai SUDOE a nivell de conca, incloent-hi els volums potencials d'aigua derivats de la regeneració d'aigües residuals. Incorporar l'avaluació dels impactes mediambientals de l'ús de l'aigua regenerada al regadiu mitjançant la metodologia ACV i incloent-hi l'anàlisi socioeconòmica, assegurant la resiliència i seguretat de l'aigua.

El paper de l’AMB: Una de les accions pilot previstes en el projecte es durà a terme a la zona del Baix Llobregat. S’hi estudiarà l’ús d’aigua regenerada com a aigua de reg per a cultius hortícoles en estret contacte amb el territori. S’avaluaran els efectes de l'impacte de l’aigua regenerada tant sobre el cultiu com sobre el sòl, així com diferents estratègies de gestió i iniciatives per tal de donar resposta als requeriments de la nova normativa d’aigües regenerades UE741/2020 en termes de producció de la qualitat d’aigua regenerada adequada en funció de l’ús al qual es destini.

Contacte:

relinternacionals@amb.cat