L’AMB participa al projecte europeu I-ReWater

| Tema: Relacions internacionals

Avalua l’ús d’aigua regenerada en cultius de regadiu

Projecte europeu I-ReWater

L’AMB forma part d’un consorci multidisciplinari de 16 entitats d'Espanya, Andorra, Portugal i França, que liderarà l'ús d'aigua regenerada en cultius de regadiu en el marc del projecte “I-ReWater. Gestió sostenible dels recursos hídrics en l'agricultura de regadiu a l'espai Sudoe”. Així és com s’anomena, en l’àmbit europeu, la regió formada pel territori de la península Ibèrica, el Principat d'Andorra i el sud de França.

El projecte I-ReWater es va aprovar en la convocatòria Interreg Sudoe 2021-2027. Disposa d'un pressupost de més de 2,2 M€ finançats en un 75 % pel Fons FEDER, dels quals l’AMB en rebrà 135.000 €. L'objectiu principal d'aquesta investigació aplicada de tres anys és preservar el capital natural per reforçar-ne l'adaptació al canvi climàtic i promocionar una gestió sostenible dels recursos hídrics.

Per complir l'objectiu d'aquesta recerca aplicada, al llarg del trienni 2024-2026 es duran a terme 15 projectes pilot en altres localitzacions per testar l'aprofitament d'aigua regenerada en parcel·les d'agricultura de reg amb 13 cultius llenyosos i 2 d'hortícoles.

En paral·lel, el personal investigador analitzarà l'estat actual dels recursos hídrics a l'espai Sudoe, amb especial atenció a l'ús d'aigües regenerades en l'agricultura de regadiu, així com als efectes en la producció i qualitat dels cultius, a fi de afavorir la resiliència i la seguretat de les aigües.
 

El paper de l’AMB

Una de les accions pilot previstes en el projecte es durà a terme a la zona del Baix Llobregat. S’hi estudiarà l’ús d’aigua regenerada com a aigua de reg per a cultius hortícoles en estret contacte amb el territori. S’avaluaran els efectes de l'impacte de l’aigua regenerada tant sobre el cultiu com sobre el sòl, així com diferents estratègies de gestió i iniciatives per tal de donar resposta als requeriments de la nova normativa d’aigües regenerades UE741/2020 en termes de producció de la qualitat d’aigua regenerada adequada en funció de l’ús al qual es destini.

 

Reproduir el model en altres territoris

Els resultats de les diferents accions parcials desenvolupades permetran la posterior elaboració d'una estratègia d’actuació a escala internacional, que servirà per definir les diferents etapes del progressiu procés d’incorporació de les aigües regenerades al conjunt de recursos hídrics disponibles destinats a regadiu. El projecte I-ReWater també possibilitarà el desenvolupament d'eines per millorar la presa de decisions, a través de la integració de models i aplicacions ja existents actualment.

 

Inici al febrer 2024

I-ReWater arrencarà a finals de febrer del 2024 durant la reunió de llançament del projecte, que se celebrarà al Campus Terra de la USC (Lugo), a la qual assistiran representants dels 16 socis beneficiaris del programa. Aquest acte també servirà per afavorir la interacció entre els diferents socis, així com per perfilar i intercanviar informació de cara a la bona marxa del projecte.