Cercador d'entitats 81

Cercador d'organismes i empreses
 • L'AMB és accionista de Barcelona Regional, una agència pública de planejament estratègic, urbanisme i infraestructures.
 • El Consorci de l'Habitatge de l'Àrea Metropolitana de Barcelona és un ens públic associatiu, que actua en el territori metropolità amb l'objectiu d'impulsar els serveis i les polítiques d'habitatge.
 • L'AMB ostenta la vicepresidència d'aquest òrgan, que entre altres funcions resol expedients de planejament sobre plans d'ordenació urbanística, de millora urbana, parcials, etc.
 • Organisme públic dependent de l'AMB, que entre altres funcions promou habitatge amb protecció oficial en col·laboració amb els Ajuntaments.
 • L'AMB té representació en aquest òrgan consultiu i de participació social sobre la mobilitat i el transport públic de Badalona amb l'objectiu de proposar millores seguint criteris de sostenibilitat
 • L'AMB participa en aquest espai de consulta i diàleg que vol contribuir a impulsar iniciatives i trobar respostes a les noves necessitats que sorgeixen en matèria de mobilitat i seguretat viària urbana.
 • L'AMB té representació en el Consell de la Mobilitat, òrgan de consulta i participació cívica i social pel que fa al funcionament del sistema de transport públic col·lectiu i de la mobilitat.
 • L'AMB té representació en aquest òrgan consultiu, assessor i de concertació i participació de les administracions, els organismes, les corporacions,les entitats i els sectors socials vinculats a la mobilitat.
 • L'AMB participa en aquesta societat a través del grup TMB, propietari de les accions de Projectes i Serveis de Mobilitat SA, que gestiona el Telefèric de Montjuïc. També presta serveis d'assessorament tècnic en l'àmbit de la mobilitat.
 • L'IMET és un organisme autònom que depèn de l'AMB. Té un pressupost (2017) de 2,17 milions d'euros. La seva funció se centra en l'administració i la gestió del servei del taxi metropolità.
 • L'AMB té representació en els seus òrgans de govern. L'ATM té com a finalitat articular la cooperació entre les administracions públiques titulars dels serveis i de les infraestructures del transport públic col·lectiu de l'àrea de Barcelona que en formen part, així com la col·laboració amb altres administracions, com ara l'Administració de l'Estat.
 • L'AMB té representació en el Consell d'Administració de FGC, que presta serveis de metro a Barcelona