Cercador d'entitats 81

Cercador d'organismes i empreses
 • L'AMB forma part d'aquesta comunitat de béns amb un 46% de participació, de la que també en forma parte el Consorci Zona Franca de Barcelona amb el 54% restant. Ofereix despatxos, espais comercials i oficines en règim de lloguer.
 • L'AMB és accionista de Fira 2000, SA que té com objectiu gestionar i executar l'ampliació del recinte de la Fira de Barcelona - Gran Via
 • L'AMB és sòcia d'aquesta organització. El Pacte té la missió de configurar una aliança estratègica entre administracions públiques, organitzacions empresarials i sindicats per impulsar la competitivitat de la indústria, fomentar la creació d'ocupació i millorar la cohesió social i la sostenibilitat al territori metropolità.
 • L'AMB forma part de CGLU a través de Metropolis. CGLU vol representar mundialment els governs locals i regionals per defensar els seus interessos i valors a través de la cooperació.
 • Associació privada sense ànim de lucre promoguda per l'Ajuntament de Barcelona i l'AMB, que es configura com un espai de trobada en què els principals agents econòmics i socials de la metròpolis treballen conjuntament per construir un futur comú.
 • Medcités és una xarxa de ciutats i regions de la Mediterrània per al foment del desenvolupament urbà sostenible amb l'objectiu de millorar les condicions de vida a la regió.
 • Organització formada per ajuntaments catalans i altres organitzacions municipalistes, que destinen una part del seu pressupost a finançar accions de cooperació al desenvolupament i de solidaritat amb els pobles dels països més desfavorits.
 • Associació mundial de grans metròpolis per a impulsar projectes col·laboratius entre ciutats i defensar el paper dels lideratges locals en l'escenari internacional.
 • Aquest consorci té per objecte l'ordenació, el desenvolupament i la gestió de l'espai natural de la serralada que dóna nom al Parc
 • Entitat delegada per al sanejament de les aigües i recuperació dels entorns fluvials de la conca del riu Besòs.
 • Ens públic de caràcter local integrat per l'AMB, la Diputació de Barcelona, la Generalitat de Catalunya i diversos municipis. La seva finalitat és exercir la gestió d'aquest espai natural.
 • L'AMB té representació en la Comissió de Política Territorial i d'Urbanisme de Catalunya (CPTUC), l'òrgan superior de caràcter consultiu, en matèria de política territorial i d'urbanisme.