Cercador d'entitats 74

Cercador d'organismes i empreses
 • Associació per a l'intercanvi de coneixement i experiències relacionades amb la gestió de sistemes de transport en metro
 • L'AMB participa a través de TMB en aquesta associació creada per compartir coneixement sobre la gestió del transport en autobús amb la finalitat de millorar la seva operativa
 • L'AMB participa en aquesta associació a través de TMB. ALAMYS està integrada per organismes de països llatinoamericans i de la Península Ibèrica que tenen sistemes ferroviaris metropolitans de transport massiu de passatgers per les empreses i associacions que desenvolupen activitats connexes.
 • Associació internacional enfocada a impulsar polítiques públiques per avançar en la mobilitat urbana sostenible
 • L'AMB ostenta la presidència de la Junta Directiva d'aquesta associació d'entitats locals que promou la mobilitat en bicicleta, especialment a les ciutats, de forma segura
 • Té per objectiu crear una plataforma de diàleg i col·laboració en el marc de les empreses i administracions públiques per aconseguir un model de desenvolupament més sostenible.
 • El Consorci de l'Agència Local de l'Energia de Barcelona està integrat per les administracions directament implicades en la gestió energètica i ambiental del seu àmbit d'actuació.
 • Consorci públic integrat per l'Ajuntament de Barcelona, l'Àrea Metropolitana de Barcelona i la Diputació de Barcelona, dedicat a repensar les ciutats en clau de sostenibilitat.
 • Associació de municipis compromesos amb el medi ambient per avançar cap a un desenvolupament sostenible.
 • L'AMB té representació en el Consell d'Administració de SIRESA, participada al 100% per TERSA. SIRESA realitza diversos serveis relacionats amb la gestió dels residus municipals.
 • L'AMB té representació al Consell d'Administració de SEMESA, una societat participada al 100% per TERSA que es dedica a la selecció d'envasos lleugers i a la selecció i trituració de residus voluminosos i fusta, procedents de la recollida selectiva de l'àrea metropolitana de Barcelona.
 • L'AMB hi participa a través de la societat TERSA. Gestora de Runes de la Construcció és una empresa mixta publicoprivada que gestiona la deposició controlada dels residus de la construcció i n'impulsa la valorització i selecció en origen