Cercador d'entitats 74

Cercador d'organismes i empreses
 • L'AMB participa en aquest espai de consulta i diàleg que vol contribuir a impulsar iniciatives i trobar respostes a les noves necessitats que sorgeixen en matèria de mobilitat i seguretat viària urbana.
 • L'AMB té representació en el Consell de la Mobilitat, òrgan de consulta i participació cívica i social pel que fa al funcionament del sistema de transport públic col·lectiu i de la mobilitat.
 • L'AMB té representació en aquest òrgan consultiu i de participació social sobre la mobilitat i el transport públic de Badalona amb l'objectiu de proposar millores seguint criteris de sostenibilitat
 • L'AMB té representació en aquest òrgan consultiu, assessor i de concertació i participació de les administracions, els organismes, les corporacions,les entitats i els sectors socials vinculats a la mobilitat.
 • L'AMB participa en aquesta societat a través de Transports de Barcelona, que ostenta el 33,3% de les accions. TCC presta serveis de transport públic.
 • L'AMB participa en aquesta societat a través del grup TMB, propietari de les accions de Projectes i Serveis de Mobilitat SA, que gestiona el Telefèric de Montjuïc. També presta serveis d'assessorament tècnic en l'àmbit de la mobilitat.
 • L'IMET és un organisme autònom que depèn de l'AMB. Té un pressupost (2017) de 2,17 milions d'euros. La seva funció se centra en l'administració i la gestió del servei del taxi metropolità.
 • L'AMB té representació en el Consell d'Administració de FGC, que presta serveis de metro a Barcelona
 • L'AMB és propietària del 100% de les accions d'aquesta empresa que té un pressupost (2017) de 328,55 milions d'euros. TB gestiona el servei d'autobús de Barcelona i connecta amb 10 municipis metropolitans.
 • L'AMB és propietària del 100% de les accions de FMB que té un pressupost (2017) de 497,66 milions d'euros. FMB gestiona el servei de metro per compte de l'AMB
 • L'AMB té el 100% de les accions d'aquesta societat anònima metropolitana. El seu pressupost (2017) és de 2,3 milions d'euros. AMB Informació i Serveis és un òrgan de gestió directa de l'AMB.
 • L'AMB té representació en els seus òrgans de govern. L'ATM té com a finalitat articular la cooperació entre les administracions públiques titulars dels serveis i de les infraestructures del transport públic col·lectiu de l'àrea de Barcelona que en formen part, així com la col·laboració amb altres administracions, com ara l'Administració de l'Estat.