1.B.1 Família de pictogrames AMB

Capítol dedicat a les característiques de la família de pictogrames de l'AMB.