1.B.1.6 Mida mínima

La mida mínima a la qual poden ser reproduïts el pictogrames és a 4 mm d'alçada.