1.B.1.5 Versions en blanc i negre, positiu i negatiu

En el cas d'aplicació en blanc i negre s'han de respectar les indicacions següents. Sobre fons blanc i grisos fins a 50% de negre s'aplicaran amb línia negra; sobre grisos de més de 50% s'aplicaran en blanc.


* Representació de fons, no interpretar com a possibilitat d'emmarcar els pictogrames.