Requisits per a projectes públics de construcció i documents urbanístics

El personal de l'AMB i els proveïdors que participen en la redacció de projectes públics de construcció o documents urbanístics de l'AMB han de seguir una sèrie de requisits. Aquí es poden descarregar els documents que els detallen.

Projectes públics de construcció

Cal que la redacció dels projectes de l'AMB segueixi el procediment PE 730.02.

El PE 730.02 forma part de la documentació del SIGQMA i inclou unes guies per a la redacció de projectes (IT 730.02.A i IT 730.02.B), unes fitxes d'autocontrol, de definició i de seguiment del projecte que han de ser formalitzades per l'autor del projecte (FM 730.02.03, FM 730.02.05, FM 730.02.07, FM 730.02.08, FM 730.02.09 i FM 730.02.16) i uns documents tipus que es poden incloure com a part del projecte.

La documentació que conforma el procediment PE 730.02 es classifica segons si es tracta de projectes d'obra civil i espais verds o de projectes d'edificació.

Documents urbanístics

Cal que la redacció dels documents urbanístics, així com l'elaboració d'estudis o informes tècnics, per encàrrec de l'AMB segueixi el procediment PE 730.03.

En aquest sentit, el PE 730.03 inclou diversos formats d'autocontrol i seguiment dels plans urbanístics, estudis o informes tècnics que han de ser formalitzats per l'autor del document en cada cas (FM 730.03.01, FM 730.03.03).