Concursos-oposicions de promoció interna

Tornar

Convocatòria de concursos-oposicions de promoció interna entre el personal funcionari de carrera (torn restringit), per a la provisió de places de funcionaris vacants a la plantilla de l'Àrea Metropolitana de Barcelona, d'acord amb l'oferta pública de l'any 2021.

Es convoquen les següents places:
Grup A, subgrup A1: tècnic superior de relacions públiques i protocol.
Grup A, subgrup A2: tècnic mitjà de polítiques socials.

Avís

Presentació telemàtica de candidatures: entre les 00 h del 30/07/2021 i les 24 h del 26/08/2021  • Tipus: Concurs intern
  • Número expedient: 904092/21
  • Període de presentació del sol·licituds: Del al 9-14

Presentar-se al procés de selecció

Els aspirants que desitgin prendre part en les proves selectives podran presentar la sol·licitud per registre electrònic o de manera presencial a les oficines de registre de l'AMB. També pels altres mitjans establerts a la legislació sobre procediment administratiu.

La presentació electrònica es farà a través de la instància genèrica de l'AMB

Seguiment del procés de selecció

Prova: $provaURL