Acte de presentació del llibre "Espais metropolitans; projectes i obres Àrea Metropolitana de Barcelona 2008/2012"

Tornar

| Tema: Urbanisme

Una reflexió sobre la competitivitat i el futur del territori metropolità de Barcelona per mitjà de l'urbanisme i les infraestructures.

L'acte s'ha celebrat al Col·legi d'Arquitectes de Catalunya el 29 d'abril del 2013.

Xavier Trias, President de l'Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) i alcalde de Barcelona, i Antonio Balmón, Vicepresident Executiu de l'AMB i alcalde de Cornellà de Llobregat, s'han referit als programes que deriven dels compromisos polítics assolits pel govern de l'AMB, i a la voluntat de treballar, conjuntament amb els municipis metropolitans, per a superar la crisi per mitjà de l'urbanisme, i crear una ciutat sostenible a nivell social, econòmic i mediambiental.

Les eines dissenyades per aconseguir millorar la cohesió social són el Pla d'Inversions Metropolità i el Pla metropolità de suport a les polítiques socials municipals.

El Pla d'Inversions Metropolità preveu executar inversions per un import total de 228.885.000 euros pel període 2012-2015, d'acord amb el següent resum:

Programa d'actuacions de cohesió territorial, destinat a la millora o recuperació d'equipaments municipals, actuacions d'urbanització, rehabilitació d'àrees urbanes, equipaments i edificis, i construcció de nous parcs i places: 100.000.000 €
Programa d'actuacions municipals de millora urbana, dirigit a neutralitzar els dèficits d'infraestructura dels conjunts urbans, augmentar les dotacions públiques i millorar les condicions d'habitabilitat dels barris: 118.885.000 €
Projectes i assistència tècnica, destinat a les contractacions de serveis tècnics especialitzats externs, necessaris per a plantejar determinats projectes d'intervenció territorial, així com la participació dels equips tècnics i gestors de l'AMB en els altres dos programes: 10.000.000 €

L'objectiu és protegir l'espai metropolità de Barcelona i els activitats que hi tenen lloc, en cooperació amb els municipis en totes les actuacions sobre l'espai públic i equipaments que es duguin a terme, a més de tenir en compte les diverses situacions socioeconòmiques que coincideixen al territori. 

El Pla metropolità de suport a les polítiques socials municipals, dotat amb 30.000.000 € per a tot el període 2012-2015, se centra en la creació de llocs de treball en projectes d'iniciativa municipal. Els ajuntaments s'han fet càrrec de la selecció dels candidats d'entre les llistes d'aturats, majoritàriament pertanyents a grups amb risc d'exclusió o major dificultat: joves, dones i aturats de llarga durada.


A data 31 de març de 2013 el govern metropolità ja havia autoritzat l'execució de 49 projectes municipals diferents, que han rebut subvencions per un import total de 14.171.420,92€ (47,24% de tot el programa 2012-2015). Amb aquestes subvencions, els programes ja han generat 1.617 contractes laborals nous amb un termini mitjà de durada de 9,4 mesos.

Durant l'acte, Balmón també ha parlat sobre El Pla Director Urbanístic Metropolità (PDUM) i les Infraestructures d'interès metropolità. El PDUM és l'eina que elaborarà l'AMB per afrontar en el futur les polítiques de transformació territorial. En ell s'hi inclouran els següents objectius:

Desenvolupar un model urbanístic des dels principis de la sostenibilitat integral en termes socials, econòmics i ambientals.
Definir polítiques metropolitanes del sòl en relació a l'habitatge i la activitat econòmica, treballant en els temes de transformació i donant més qualitat al territori.
Definir i regular els espais de transició i connexió entre el sòl urbà rural, i protegir els espais naturals de valor connector, els usos agrícoles i forestals i els espais naturals d'especial interès.
Definir els espais concrets per a les infraestructures futures necessàries per a la mobilitat i connectivitat de l'AMB.

El PDUM també vol facilitar la interacció de l'AMB amb el conjunt dels agents que són actors d'aquest procés, com són els municipis metropolitans i la resta del món local, la Generalitat de Catalunya, els agents de la societat civil i els sectors professionals.

Pel que fa a les Infraestructures d'interès metropolità, l'AMB es vol posicionar com a autoritat en aquesta matèria, al mateix nivell que participen el Govern de l'Estat espanyol i el de la Generalitat de Catalunya.
L'objectiu és esdevenir la institució que representi el territori metropolità en tots els debats sobre grans infraestructures i participar en les decisions sobre quines han de ser les prioritats, així com l'entitat adequada per a liderar i coordinar els treballs tècnics de preparació i fer-ne seguiment de l'execució. Amb aquest nou rol, l'AMB vol propiciar la creació d'ocupació, l'atracció de noves inversions i la capacitat de promoure beneficis socials addicionals.
En aquest sentit, s'ha recordat la trobada que va tenir lloc fa un any entre les presidències de l'AMB i del Govern Espanyol, en què es va acordar la creació d'una Comissió de seguiment de les infraestructures d'interès metropolità a l' àrea de Barcelona, i que a dia d'avui no ha estat constituida.
L'acte també ha servit per a presentar el llibre "Espais metropolitans; projectes i obres a l'Àrea Metropolitana de Barcelona 2008 - 2012", de la mà de Ramon Torra, Gerent de l'AMB i Joan Busquets, Catedràtic d'urbanisme de la UPC i de la Graduate School of Design de la Universitat de Harvard.
El llibre és un reflex de l'actual període de transició entre dos paradigmes  d'actuació en l'espai públic, que cada vegada segueixen més la filosofia de l'anomenat "microurbanisme", aconseguint grans resultats amb inversions contingudes.

Galeria d'imatges

Prova: $provaURL