Pacificat i reurbanitzat un nou tram de l'antiga N-340 a Molins de Rei

| Tema: Infraestructures

 • Es tracta del tram 4 de l'avinguda Barcelona i l'avinguda de València.
 • L'actuació, que ha costat 1.166.214,66 €, dona continuïtat a la transformació de la carretera en una avinguda més verda i amable.

L'AMB finalitza la reurbanització del tram 4 de l'antiga carretera N-340 a Molins de Rei amb l'estratègia de convertir-la en una avinguda metropolitana. Els objectius principals de la intervenció són els següents:

 • Millorar l'accessibilitat, la seguretat i el confort per als vianants.
 • Compatibilitzar els usos presents en l'espai públic (circulació d'autobusos, ús cívic, càrrega i descàrrega...).
 • Millorar l'eficiència de les xarxes de serveis urbans obsoletes (electricitat, gas, aigua...).
 • Augmentar la superfície de verd urbà per millorar la qualitat ambiental de la zona.
 • Impulsar la mobilitat sostenible i convertir una antiga carretera molt segregada en una via verda pacificada i amable per als ciutadans.
 • Aproximar els edificis i els veïns que es trobaven separats per aquesta infraestructura.
Les obres, que han durat set mesos, suposen una inversió d'1.166.214,66 €, finançada per l'AMB i l'Ajuntament de Molins de Rei.

Les principals actuacions que s'han portat a terme són les següents:
 • Pavimentació de les voreres amb peces de formigó, combinant-hi diferents colors, i col·locació d'aglomerat asfàltic adequat a la calçada.
 • Ampliació de les voreres per millorar i potenciar la mobilitat a peu, amb 4,50 metres d'ample adaptat a les característiques de cada tram.
 • Construcció d'una franja de servei a la calçada al costat muntanya, de 2,20 m d'ample, que tindrà múltiples funcions (càrrega i descàrrega, zona blava, reserves d'aparcament específiques i per a motocicletes, contenidors d'escombraries i parada de taxis).
 • Col·locació de llocs d'estada per als vianants.
 • Nova plantació d'arbrat de fulla caduca per tal de generar ombra a l'estiu i deixar passar el sol a l'hivern. S'han utilitzat espècies diverses adaptades al clima continental, amb tolerància a la calor i la sequera, per afavorir la biodiversitat.
 • Instal·lació de nou mobiliari urbà (papereres, bancs, jardineres-banc, font, enllumenat...) i reubicació de mobiliari existent (contenidors i parquímetre).
El pas final per enllestir aquesta transformació integral de l'eix urbà és la realització del tram 5.

Enllaços relacionats
On
Marker
Avinguda de València, 08750, Molins de Rei
Marker
Avinguda de Barcelona, 08750, Molins de Rei