L'AMB segueix avançant cap a la mobilitat sostenible i dona un nou impuls a la ciclologística i a les zones de baixes emissions locals

Tornar

| Tema: Mobilitat i transport, Mobilitat sostenible

L'AMB llança dues noves subvencions per impulsar la creació de zones de baixes emissions locals que restringeixin l'ús dels vehicles més contaminants i per promoure el repartiment de mercaderies en bicicletes o tricicles a la metròpolis de Barcelona. Formen part de les 21 mesures de l'estratègia de la nova mobilitat metropolitana després de la covid-19 i de les polítiques de mobilitat sostenible de l'AMB. Diferents estudis europeus mostren que el 25 % de tots els lliuraments de mercaderies a ciutats i el 50% de tots els lliuraments de mercaderies lleugeres es podrien fer en bicicletes i tricicles de càrrega.

Imatge recurs bici càrrega


L'AMB llança dues noves subvencions destinada als ajuntaments metropolitans per impulsar la creació de zones de baixes emissions locals i la ciclologística a la metròpolis de Barcelona. Les convocatòries d'aquestes dues noves subvencions han estat aprovades avui dimarts, 29 de setembre, al Consell Metropolità.

"Aquests dos projectes formen part de les 21 mesures prioritàries de l'estratègia de la nova mobilitat metropolitana post-covid-19 i també s'emmarquen en les polítiques de mobilitat sostenible i de lluita contra la contaminació atmosfèrica que estem liderant des de l'AMB des de ja fa uns anys", explica el vicepresident de Mobilitat, Transport i Sostenibilitat de l'AMB, Antoni Poveda.

"Amb les zones de baixes emissions locals volem seguim l'estela i el precedent de la ZBE Rondes BCN, liderada per l'AMB i els 5 municipis que l'integren, i seguir també el recorregut que tenen en aquest àmbit moltes ciutats d'Europa. També, complir amb la Llei de canvi climàtic i transició energètica del Govern central, que preveu i impulsa les zones de baixes emissions", exposa Poveda.

"D'altra banda, s'ha de repensar la distribució urbana de mercaderies i, entre tots, fer-la més sostenible", explica Poveda. "L'increment de la concentració demogràfica a l'entorn metropolità, un major nombre de viatges urbans i l'augment dels lliuraments derivats del comerç electrònic han provocat un increment en el trànsit de les mercaderies als nuclis metropolitans", afegeix Poveda, i recorda que diferents estudis europeus mostren que el 25 % de tots els lliuraments de mercaderies a les ciutats i el 50 % de tots els lliuraments de mercaderies lleugeres es podrien fer en bicicletes i tricicles de càrrega.


Subvencions per a la creació de ZBE locals que restringeixin l'ús dels vehicles contaminants, un pas més a la metròpolis després de l'èxit de la ZBE Rondes BCN
L'AMB ha estat pionera, a Catalunya i Espanya, en l'impuls i creació de zones de baixes emissions en establir, amb èxit, la ZBE Rondes BCN, que integra 5 municipis metropolitans i representa una de les zones de baixes emissions més grans del sud d'Europa. L'establiment d'aquesta ZBE també ha servit per desenvolupar el corresponent desplegament tecnològic i la creació d'una senyalització comuna, que serà la referència per al desplegament de noves ZBE locals. Amb la realització d'alguna prova pilot de zones de baixes emissions locals, s'han pogut analitzar aquestes mesures a l'àmbit més estrictament local i definir-ne unes característiques i requisits comuns.

Gràcies a tota aquesta experiència, l'AMB llança ara la primera convocatòria, en règim de concurrència competitiva, per impulsar i ajudar els ajuntaments de la metròpolis de Barcelona a crear zones de baixes emissions locals. Aquestes actuacions han de respondre a l'objectiu estratègic de restringir l'accés a determinades zones als vehicles més contaminants, segons el distintiu ambiental de la DGT, i, alhora, reformar l'espai públic per avançar cap a una mobilitat més sostenible i neta.

Per a aquesta primera convocatòria s'ha previst un import de 500.000 €, a distribuir entre els propers dos anys (300.000 € pel 2021 i 200.000 € pel 2022). L'AMB podrà finançar fins a un màxim del 50 % del pressupost d'execució per contracte (IVA inclòs) i fins a un màxim de 100.000 € per ajuntament metropolità.

Segons estipulen les bases de la convocatòria, concretament, els ajuntaments hauran de complir amb les condicions següents:

  • Aplicar mesures estructurals a escala local per tal de reduir la influència del transport i la mobilitat urbana sobre la contaminació atmosfèrica.
  • Garantir que no se superen els llindars de contaminació per NO2 i PM10 establerts per la Unió Europea, i a la vegada treballar per no superar els llindars de referència de l'Organització Mundial de la Salut (OMS).
  • Facilitar la mobilitat quotidiana municipal en modes sostenibles i garantir la seguretat de les persones que optin per modes actius.

Entre els criteris de valoració tècnica per valorar les diferents sol·licituds que facin els ajuntaments, es tindran en compte elements significatius com el nombre d'habitants del municipis, si la ZBE conté com a mínim un 30 % de la població de tot el municipi i si el projecte de ZBE fomenta el transport de mercaderies d'últim quilòmetre en modes sostenibles, la creació de zones pacificades o l'urbanisme tàctic, entre d'altres.

Subvencions per impulsar la ciclologística, la distribució de mercaderies amb bicis i tricicles de càrrega
El transport urbà de mercaderies representa el 20 % del trànsit de les ciutats, el 30 % de l'ocupació dels carrers i fins al 40 % de les emissions.

Per seguir avançant cap a una mobilitat i una distribució urbana de mercaderies més sostenible, l'AMB llança ara una subvenció per impulsar projectes de ciclologística a la metròpolis de Barcelona, amb un pressupost de 900.000 € per als propers tres anys. Concretament, la subvenció s'ha creat amb l'objectiu d'ajudar els ajuntaments metropolitans a implantar sistemes de repartiment d'últim quilómetre més eficients i sostenibles que els utilitzats fins a l'actualitat.

Concretament, i segons les bases, la subvenció de ciclologística es pot destinar a:
  • Estudi previ d'ubicació i dimensionament dels projectes de ciclologística local
  • Redacció del projecte executiu i inversió en instal·lacions, com pot ser la creació d'un espai d'intercanvi de mercaderies, de magatzem i de consignes
  • Inversió en material mòbil, com són bicicletes i tricicles de càrrega
  • Cursos de formació de conducció per al personal conductor dels vehicles de ciclologística

D'aquesta manera, la substitució de vehicles de motor per bicicletes i tricicles de carrega a l'hora de repartir determinades mercaderies contribuirà a avançar cap a una mobilitat més sostenible i suposarà una menor congestió als nuclis urbans i una menor contaminació atmosfèrica i acústica.

Aquestes actuacions podran subvencionar-se fins a un màxim del 90 % del pressupost d'execució del projecte (IVA inclòs) i fins a un màxim de 100.000 € per ajuntament.

Aquestes dues noves subvencions de l'AMB també seran compatibles amb qualsevol altra línia pública o privada de finançament procedent d'una altra administració o entitat pública o privada estatal, de la Unió Europea o d'organismes internacionals.

Enllaços relacionats

Prova: $provaURL